Urk_kerkje_aan_de_zee_begraafplaats_oud

Het Kerkje aan de Zee

  • Oude begraafplaats ‘Kerkje aan de Zee’Wijk 3, 8321 GC Urk

Tot 16 oktober 1786 werd er in de kerk, zelfs gedurende de bouw, begraven. Drenkelingen warden begraven in de nabijheid van de pastorie. De nieuwe begraafplaats ten zuiden van het kerkje aan de zee werd voor het eerst gebruikt op 19 april 1787. Uit het Begrafenisreglement van 1826 weten we dat er in dat jaar sprake is van een aantal van 42 graven. In 1874 werd de bestaande begraafplaats vergroot, beginnende in de noordwesthoek. Vermoedelijk werd deze toen ook voorzien van het nog steeds aanwezige monumentale hekwerk. De begraafplaats kreeg toen 560 graven. Dit aantal werd in 1931 met 50 uitgebreid tot 610. De laatste vergroting was aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Toen werd het kerkhof uitgebreid met 131 graven, zodat het nu 741 graven telt.
 
Op de oude begraafplaats liggen onder meer de stoffelijke resten van drie predikanten, twee artsen, de laatste schout en tevens eerste burgemeester en een zoon van de vijfde burgemeester begraven. Het graf van een door granaatvuur van een Duitse onderzeeër omgekomen plaatsgenoot herinnert aan de Eerste Wereldoorlog. Aan de Tweede Wereldoorlog herinneren de graven van drie plaatselijke verzetshelden. Tijdelijk hebben op de oude begraafplaats de stoffelijke resten gerust van 22 geallieerde vliegers en één Duitse. Na de oorlog werden de stoffelijke resten van deze militairen verzameld en herbegraven op diverse militaire begraafplaatsen.