Het overlijden van een dierbare is ingrijpend. Na het overlijden van een dierbare krijgt u, in sommige gevallen plotseling, te maken met veel verschillende keuzes. Soms zijn de uitvaartwensen door de overledene al uitgesproken of genoteerd, maar meestal hebben de nabestaanden geen idee wat er allemaal geregeld moet worden voor de uitvaart.

Ik help u met het overzicht bewaren en de te maken keuzes. Samen zoeken we naar een passende manier van afscheid nemen, om een eerbetoon te geven aan wie de persoon was. Dit draagt ook bij aan de rouwverwerking.

uitvaart-per-sloep

h

Een uitvaart regelen

Op het moment dat u te maken krijgt met een overlijden dan zijn er een aantal belangrijke stappen die genomen moeten worden. Allereerst is het belangrijk om de huisarts op de hoogte te stellen van het overlijden.

Is uw dierbare overleden in het ziekenhuis? Dan zal het ziekenhuis ervoor zorgen dat er een arts langskomt om de dood vast te stellen. De volgende stap is het maken van een afspraak met de uitvaartverzorger. Als u mij heeft gebeld zal ik zo snel mogelijk naar u en uw naasten komen. Belt u ook de belangrijkste mensen om uw heen om het overlijden door te geven. Bedenk u daarna welke personen u bij het gesprek met de uitvaartverzorger wilt hebben.

h

Het gesprek met de uitvaartverzorger

Na het overlijden kom ik naar u toe en zullen wij tijdens het eerste gesprek een aantal belangrijke zaken bespreken. Er zijn een aantal dingen die u vooraf voor u zelf kunt besluiten. Denk na of u zou willen helpen bij het verzorgen van de overledene. Welke kleding mag uw dierbare dragen en denk aan of u wilt helpen bij het wassen, aankleden, het kammen van de haren, maar ook bij het verzorgen van de make-up. Ligt uw dierbare nog in het mortuarium van het ziekenhuis of elders? Dan ga ik er allereerst zorg voor dragen dat uw dierbare zal worden overgebracht naar de plek waar u wilt dat hij/zij naar toe moet gaan. Het kan zijn dat u de wens heeft dat voor een opbaring thuis, maar ook zijn er tal van uitvaartcentra, en andere mogelijkheden zoals begraafplaatsen of crematoria, waar ik u over ga vertellen tijdens het gesprek.

h

Een passende uitvaart

Een uitvaart kan op verschillende manieren plaatsvinden, heeft u of uw dierbare de voorkeur voor een begrafenis of crematie? Wellicht is het bij leven besproken, zo niet, bedenk dan met uw naasten welke vorm van afscheid passend is. Voor zowel een begrafenis als crematie zijn er tal van locaties, waar ik u tijdens het gesprek over zal vertellen. Op deze website kunt u zich ook al inlezen in de verschillende uitvaartlocaties, maar daarnaast is er ook veel informatie te vinden over verschillende soorten graven, grafstenen, urnen en assieraden. U kunt bij mij terecht voor verschillende soorten uitvaarten. Hierbij kunt u denken aan een multiculturele uitvaart, een groene uitvaart, een roze uitvaart. Ook zal ik u een kostenindicatie geven en u kunt alvast kijken wat de gemiddelde uitvaartkosten of de kosten voor een begrafenis of de kosten voor een crematie zijn. Door mijn kleinschalige aanpak werk ik kostenbewust en houd ik rekening met uw budget. Ik regel vaak een uitvaart in Amsterdam, maar ook in de rest van Nederland sta ik tot uw beschikking.

h

Na de uitvaart

Ook na de uitvaart vind ik het belangrijk om klaar te staan voor u, als nabestaande. Dit kan zijn door u een luisterend oor te bieden, u te helpen bij het uitzoeken van documenten en spullen, praktische zaken die geregeld moeten worden, maar ook kan ik u in contact brengen met deskundige hulp, steun of therapie. Verder zal ik tijdens een nazorggesprek met u bespreken de wensen voor het versturen van een eventuele dankbetuiging, de wensen voor een urn of grafmonument, een (as)sieraad en verdere afwikkeling van de uitvaart.

h

Waarom kiest u voor Iede Hoorn als uw begrafenisondernemer?

Ik werk nu vier jaar als uitvaartverzorger, veel van mijn uitvaartbegeleiding vindt plaats in Amsterdam, maar daarnaast ook in de rest van Nederland (met grote regelmaat regel en begeleid ik uitvaarten in Utrecht, Hoorn en Diemen). Door de jaren heen heb ik te maken gekregen met vele verschillende mensen en allerlei culturen, ieder met zijn/haar eigen behoeftes en wensen. Dus of het nou een Katholieke uitvaartmis, een begrafenis op een natuurbegraafplaats, Hindoestaanse/Surinaamse/Islamitische uitvaartplechtigheid of technische crematie is. Vanaf het moment van melding van overlijden tot de dag van de uitvaart ben ik betrokken bij de nabestaanden; een vast gezicht en aanspreekpunt. Ik hecht veel waarde aan een persoonlijke uitvaart. Mijn hoofdvraag bij alles wat ik doe: hoe kan ik, samen met de nabestaanden, ervoor zorgen dat iemand een eervol en waardevol afscheid krijgt?