kist op rijdende baar begrafenis graf Carspelhof Weesp Noord-Holland

Begrafenis

Na het overlijden van een dierbare, is één van de eerste keuzes die gemaakt moet worden; wordt hij/of zij begraven of gecremeerd. Het kan zijn dat de overledene bij leven zijn uitvaart vooraf al heeft geregeld. Met het vooraf regelen van een uitvaart geeft iemand aan wat zijn/haar uitvaartwensen zijn. In sommige gevallen heeft een overledene nog niet nagedacht over zijn uitvaart, dan is het aan u, als nabestaande, om deze keuze te maken. Op deze pagina vertel ik u over het begraven van een dierbare, de verschillende mogelijkheden en zaken waar u rekening mee moet houden. 

Begrafenis of crematie?

In 1968 werd in de Wet op de lijkbezorging crematie gelijk aan begrafenis gesteld. Tot die tijd werd er in Nederland dus alleen maar begraven. Tegenwoordig laten de cijfers zien dat ongeveer 40% van de Nederlanders een begrafenis regelen en 60% kiest voor een crematie.

natuurbegrafenis-dragers-kist-jong

Bij een begrafenis wordt de overledene in een doodskist, ook wel grafkist genoemd, begraven. Of uzelf of uw nabestaanden er uiteindelijk voor kiezen om een begrafenis te regelen of of voor crematie kiest, is een kwestie van persoonlijke wensen of bijvoorbeeld een geloofsovertuiging.

natuurbegrafenis-bloemen-strooibloemen

Een begrafenis regelen

Elke begrafenis heeft een uniek karakter, de persoonlijke uitvaartwensen van de nabestaanden of overledene zullen altijd centraal staan.

zorgvlied-rouw-wagen-uitvaart

Er zijn echter wel een aantal algemene richtlijnen als het gaat om een begrafenis. Een begrafenis begint met een plechtigheid die plaatsvindt in bijvoorbeeld de kerk of een aula. Na de ceremonie wordt de grafkist door nabestaanden of professionele dragers naar het graf begeleid.

natuurbegrafenis-arnhem-heidepol

Bij het graf is er nog de gelegenheid om een laatste ode aan de overledene te brengen of een dankwoord naar de aanwezigen. Hierna wordt de grafkist in het graf bijgezet. Gebruikelijk is dat de aanwezigen nog een laatste ronde langs de begrafenis kist lopen en een bloem of een schepje zand op de grafkist leggen. U kunt ervoor kiezen om een openbare begrafenis te houden of deze in intieme kring te laten plaatsvinden. 

Begraafplaats

 Op een begraafplaats kan de overledene worden begraven, maar ook het as van een gecremeerd lichaam worden bijgezet in een urnenmuur of begraven in een graf. Bij een begrafenis kunnen de nabestaanden kiezen uit verschillende type graven: het algemene graf of een particulier (eigen) graf.

Algemeen graf:

 • Goedkoper dan een particulier graf.
 • Beheerder van begraafplaats kiest het graf/plek.
 • Meestal een twee- of driepersoons graf, waarin overledenen liggen die onderling geen band hebben. 
 • Na tien jaar zal het graf worden geruimd
 • Er mag een klein grafmonument worden geplaatst op het graf.

rust-zacht

Particulier graf:

 • Wordt uitgegeven voor een periode van 10 of 20 jaar en kan daarna verlengd worden.
 • Nabestaanden mogen zelf een plek op de begraafplaats kiezen.
 • Nabestaanden mogen zelf bepalen wie in het graf mogen worden begraven.
 • Nabestaanden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf op de begraafplaats.
 • Er mag een grafmonument worden geplaatst op het graf.

natuurbegrafenis-heidepol-dragers-iede-hoorn

Natuurbegraafplaats

Een natuurbegraafplaats is een begraafplaats waar de graven (of urnen met as) in de natuur liggen. De natuurbegraafplaats is voor iedereen, ongeacht de religieuze overtuiging. Bij een natuurbegraafplaats staat belang van de natuur staat altijd voorop.

 • In Nederland komen er steeds meer natuurbegraafplaatsen.
 • Een graf op een natuurbegraafplaats moet worden afgekocht met eeuwige grafrust. 
 • Graven worden niet geruimd. Hier gaat de overledene op in de natuur.
 • Belangrijk is dat de doodskist waar overledene in ligt van biologisch afbreekbaar materiaal is, dus geen metalen en kunststof.

Lees hier meer over een groene uitvaart.

Iede Hoorn Uitvaartzorg

Een begrafenis zorgt ervoor dat nabestaanden iets tastbaars hebben om naartoe te gaan of te herdenken. Bent u benieuwd naar de uitvaartkosten , de specifieke begrafeniskosten of naar wat ik als begrafenisondernemer voor u kan betekenen? In een persoonlijk gesprek vertel ik u daar graag meer over. Ik hecht veel waarde aan een persoonlijke uitvaart.

bloemstuk-kist-graf-begrafenis-touwen

Vanaf het moment van melding van overlijden tot de dag van de uitvaart ben ik betrokken bij de nabestaanden; een vast gezicht en aanspreekpunt. Als uitvaartverzorger begeleid ik veel begrafenissen in Amsterdam, maar daarnaast ook in de rest van Nederland (met grote regelmaat regel en begeleid ik begrafenissen in Hoorn, Diemen en Utrecht). Mijn hoofdvraag bij alles wat ik doe: hoe kan ik, samen met de nabestaanden, ervoor zorgen dat iemand een eervol en waardevol afscheid krijgt? 

Bent u benieuwd wat ik voor uw uitvaart, begrafenis of crematie kan betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met mij op en dan bespreek ik graag de mogelijkheden met u!