Het klikte heel goed tussen ons allemaal..

Onze broer stierf op vrijdag 28 juni jl. op 60-jarige leeftijd. Zijn overlijden was toch nog plotseling en ik kwam met spoed terug vanuit mijn vakantieadres om samen met mijn zussen nog afscheid van hem te kunnen nemen en daarna zijn crematie te kunnen regelen. De volgende ochtend stond Iede Hoorn – op tijd en volgens afspraak – bij ons ons voor de deur. Het klikte heel goed tussen ons allemaal. Iede had niet alleen een luisterend oor maar dacht creatief en realistisch met ons mee. Ook dacht Iede niet “prijsverhogend” om het zo maar te zeggen. Integendeel. Iede gaf ons alle ruimte – ook financieel – over de wijze waarop wij respectvol afscheid wilden nemen van onze broer.

De afscheidsbijeenkomst was in de kleine aula van de Nieuwe Ooster in Amsterdam; geheel in de stijl die onze broer zo zou hebben willen ervaren. Dat voelden wij zo en dat was goed. Onverwachts kreeg onze broer buiten de aula nog een muzikale aubade die niet voor hem bedoeld was maar voor iemand anders die ook was overleden. En omdat de muziek zo domineerde tijdens onze eigen bijeenkomst reageerde Iede zeer alert en wist op empathische wijze de aubade te stoppen zonder afbreuk te doen aan de goede intenties.
Iede had alles tot in de puntjes geregeld; de fotosessie, de muziek en het samenzijn in de condoleanceruimte.

Alles bij elkaar heeft het afscheid van onze broer een mooi en zuiver gevoel achtergelaten, ondanks alle pijn en verdriet. En dat is zeker mede te danken aan Iede Hoorn, die ons op zijn mooie en meelevende wijze heeft begeleid. – Fam. H. –